Content feed Comments Feed

KIO A NDAU SHABRA LAIKA

Posted by nzk Friday, October 21, 2011

12 Lang na KBC Ramma Masat Nhtoi

Posted by nzk Thursday, October 6, 2011

(12) Lang na KBC RAMMA masat Nhtoi mungga hpe ndai kaw matut hti ga.http://www.blogger.com/img/blank.gif

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com