Content feed Comments Feed

Cultural festival

Posted by nzk Monday, March 30, 2009

New Zealand Mungdan Auckland kaw shanu nga ai J.W sha ni gaw lai wa sai bat kru ya hta National cultural festival lamang hta madu a htung hkring ka hkrang ni hte hkrak rai shang lawm lai wa sai lam chye lu ai ,ndai zawn re lamang ni hpe Mungdan ting hta shaning shagu galaw ai lam rai n-na NZ Mungdan ting hta sha nu nga ai amyu bawsang lakung shagu shang lawm ai mung rai nga ai.0 Responses to Cultural festival

Post a Comment

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com