Content feed Comments Feed

sumla hkrung

Posted by nzk Thursday, August 4, 2011

1 Response to sumla hkrung

  1. Shanghtin Says:
  2. Grai good sai n gun lu ai yaw manang ni ! nezeland kaw na ngai na manang ni hpe sha n mu taw ai gara kaw sa makoi taw ma ai kung n chye

     

Post a Comment

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com