Content feed Comments Feed

CRIMES IN NORTHERN BURMA

Posted by nzk Saturday, December 3, 2011

Myen asuya ni kawn anhte J.W buga gin ra ni hta tawt lai ai shinggyim ahkaw ahkang hte Myusha ni ntsa sat nat ai lam ni.

0 Responses to CRIMES IN NORTHERN BURMA

Post a Comment

Matut mahkai mayu yang

Dau Hkawng 0064-06 3683872 h/p 0210642851 donghkong@gmail.com